Verslag Collected: van Dromen naar Wonen

Een goede opkomst! Ongeveer de helft van de 100 aanwezigen was nieuw, de andere helft had al een woning gereserveerd of woonde al op SPACE-S. Zij wilden graag meepraten over goede manieren om samen te wonen. De groep nieuwe bewoners namen we een deel van de avond apart om hen bij te praten over SPACE-S.

Mededelingen

Collected van Dromen naar WonenBouwplanning

De planning van de bouw loopt helaas uit door slecht weer met kou en harde windstoten… De definitieve datum laten we je zo snel mogelijk weten, maar zeker 4 weken voordat je sleutel krijgt!

Voorlopig is dit de planning:
Blok 1: vanaf week 15, vanaf 10 april dus
Blok 5: vanaf week 19, vanaf 8 mei dus
Blok 7: week 22, vanaf 29 mei dus

Collectieve wasmachines

We starten met drie wasmachines en drie drogers in blok 5. Afhankelijk van het gebruik en de ervaringen kunnen er later nog een wasmachine en droger in de woonkamer in blok 1 worden geplaatst. Vanwege het geluidsoverlast kijken we eerst even of dit echt nodig is.

De kosten zijn inmiddels ook bekend. Wassen kost 3 euro en drogen 2 euro, met een normale trommel van ongeveer 6 kilo. Sommige bewoners vinden deze bedragen best wel hoog. Daar staat wel tegenover dat echt alles er al in zit: wasmiddel, onderhoud, water, elektra en service.

Oproepen

  • Het online platform is actief. Alleen voor bewoners! Vragen? Spreek iemand van de Workspace aan of mail naar ons.spaces@gmail.com.
  • Workspace Samen leven zoekt betrokken bewoners om het toewijzingssysteem voor nieuwe bewoners en het model van belangstellenden-avonden uit te werken en te gaan organiseren. Interesse? Meld je via info@space-s.nl!
  • De Workspace Collectieve binnenruimtes is op zoek naar een penningmeester voor het beheer van het buurthuis. Ben jij zorgvuldig, een beetje handig met cijfers en heb je 1 tot 2 uur per week beschikbaar? Meld je dan via info@space-s.nl en vraag naar Ian.
  • Het openingsfeest/ opleverfeest is op vrijdag 16 juni. Zet het in je agenda!

Waarom bewoners aan zet bij SPACE-S?

Even opfrissen. Angelique van Woonbedrijf geeft een introductie over de start van SPACE-S. Ze vertelt dat Woonbedrijf verwacht dat als bewoners meepraten én meebeslissen over hun woning en woonomgeving, er een betere buurt ontstaat. Het gaat niet alleen om samen een plan of ontwerp maken, om de eerste woningen te verdelen. Het gaat er ook om dat bewoners in de toekomst zelf de ruimte voelen en hebben om keuzes te maken in beheer, in gebruik, in communicatie onderling, in verhuur van leegkomende woningen.

Bewoners worden nu uitgedaagd om de handdoek op te pakken, serieus aan de slag te gaan met elkaar en gezamenlijk keuzes te maken op een andere manier dan tot nu toe gebruikelijk bij Woonbedrijf.

Ervaringen

Aan de hand van een aantal casussen besprak de groep bewoners met reservering of woning de leerpunten voor betrokkenheid bij de bewonersorganisatie.

Discussies en uitspraken die vaak terugkwamen:

Organiseren en succes

Het wordt heel erg gewaardeerd als er mensen zijn die initiatief nemen om iets leuks te organiseren voor SPACE-S, voor andere bewoners. Het online platform is een zeer belangrijke informatiebron en discussieplaats. Betrokkenheid hoeft niet met iedereen. Bijeenkomsten zijn niet minder geslaagd als er minder mensen op af komen.

Collected van Dromen naar WonenSchaal van overleg

Overleg en afstemming vindt plaats op verschillende schaalniveaus. In je eigen woning heb je alle vrijheid. In je eigen gang bespreek je de zaken voor op de gang. Voor tuinen of entrees is het weer anders en ga je met meer mensen het overleg aan. Het is niet zinvol om nu een organisatiemodel af te stemmen op deze verschillende schaalniveaus. Bewoners verwachten dat overleggen vanzelf ontstaan. En dat het wel zal blijken of een getrapte manier van overleggen handig is, bijvoorbeeld met vertegenwoordigers vanuit elk blok of per hof.

Algemene ruimtes

Bewoners zien de algemene ruimtes wel echt als iets wat eerst afgestemd wordt, zonder dat het moet leiden tot een set aan regels en procedures. Er moeten spontaan dingen kunnen gebeuren, maar we communiceren erover. In principe gaan we uit van niet-definitieve aanpassingen. Denk dus eerder aan kunst aan de muur dan aan graffiti op het spuitwerk.

Betaling actieve bewoners

Bewoners vinden het niet goed als er betaald wordt voor tijd die zij steken in werkgroepen, bestuur of andere bijdragen aan het ‘wonen’. Ook niet voor de moeilijker in te vullen functies, zoals structurele bestuursfuncties. Er was een minderheidsstandpunt van een van de bewoners over betaalde zaken, maar de grote meerderheid wil wonen en geld verdienen niet met elkaar vermengen.
Misschien is het toch mogelijk om een soort Matspuntensysteem in stand te houden, waarbij er voordelen voor de meest actieve bewoners zijn.

Leerpunten uit workshop en excursie

In de afgelopen maanden hebben de meest actieve SPACE-S bewoners uit de Workspaces meegedaan aan een workshop over betrokkenheid en een excursie naar voorbeeldprojecten. De belangrijkste thema’s, ideeën, leerpunten en suggesties bespraken we tijdens de Collected.

Benieuwd?

> Lees hier het verslag met leerpunten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *