Verslag workshop en excursie betrokkenheid

Betrokkenheid op SPACE-S, hoe gaan we daar mee om als de bouw klaar is? Over dit onderwerp organiseerden we een workshop op 8 december 2016 en een excursie op 21 januari 2017. Hierbij waren steeds 25 leden van de Workspaces aanwezig. In dit verslag staan de belangrijkste conclusies, tips en trucs die we haalden uit deze twee dagen!

2 dagen vol inspiratie

Eerst even kort: wat hebben we gedaan?

Workshop over betrokkenheid

SPACE-S excursie betrokkenheid bewonersDe workshop op 8 december startte met ervaringen van Woonbedrijf/SPACE-S. Daarnaast kam theorie aan bod over betrokken medewerkers in bedrijven en organisaties. We kwamen vaak terug op vier kernbegrippen: energie, initiatief, diversiteit en schaal. Hier draait het vaak om als je kijkt naar je eigen ervaringen uit het verleden en bij het vooruitkijken naar toekomstige activiteiten, communicatie, werving et cetera.

Excursie naar voorbeeldprojecten

We bezochten drie voorbeeldprojecten:

> Culemborg: Eva-Lanxmeer 
> Utrecht/ Leidsche Rijn: De Kersentuin
> Amsterdam: Startblok Riekerhaven

Dit leerden we over betrokkenheid

Per onderwerp zie je hier de belangrijkste conclusies, tips en trucs over betrokkenheid die we opdeden.

Actief worden

 • Vragen naar drijfveer en talent;
  o Koppel aan activiteiten: passie-avond: iedereen kan presentatie geven over zijn/haar passie.
 • Bij elk voorbeeldproject heeft ca. 10-15% een actieve of pro-actieve rol;
 • Niet vragen om ‘vacature op te vullen’ maar om concrete (kleinere) taken uit te voeren en van daaruit eventueel een meer ‘permanente’ functie uit te voeren;
 • Bestuursfuncties en andere ‘continue’ taken zijn vaak lastiger;
 • Mensen aanspreken op hun talenten en zo motiveren;
 • Er zullen zeker periodes zijn dat er geen of een heel klein bestuur is. Dan staat er ook wel weer een nieuwe groep op;
 • Nieuwe mensen nieuwe ideeën > openstaan voor inspiratie;
 • Waarom betrokken? O.a.:
  o Voor het grotere goed;
  o Voor woongenot;
  o Samen iets moois maken;
  o Om van te leren;
  o Buren leren kennen;
  o Drang om iets terug te doen.
 • Vooral leuk maken, maar niet verplicht;
 • Buitenruimte, groen werkt verbindend, zowel om in te werken als ook bv vuurplaats, bankje, speeltuin etc.;
 • In Startblok ook betaalde functies (vrijwilligersvergoeding of laag studentenloon): willen we dat hier ook?
 • Gangmakers zijn belangrijke schakelfiguren in blok;
 • Niet iedereen hoeft, niet iedereen moet;
 • Niet alles hoeft in werkgroep-vorm gegoten te worden. Soms is het gewoon spontaan een initiatief.

SPACE-S excursie betrokkenheid bewonersBesluiten nemen

 • Tot nu toe bij SPACE-S besluiten: overgrote meerderheid eens, en als oneens: dan wel snappen door discussie waarom besluit toch genomen is. Echter: in dagelijkse
  praktijk kan dat anders zijn, dichtbij woning/buitenruimte;
 • Besluiten waar geen energie in zit hoef je ook niet te nemen. Niemand zal dat besluit dan uit gaan voeren. Vrijwilligheid is een groot goed en dat wordt soms niet als ‘het beste’ gezien.
 • Diversiteit in manieren om besluiten te nemen;
  o Idee: besluiten nemen op basis van consent: niet iedereen hoeft het eens te zijn, als maar niemand echt bezwaar heeft;
  o Idee: online stemming.
 • Jaarlijkse enquête (of vaker) over wat mensen bezighoudt in en om hun woning. Ook ruimte voor klachten. Daarmee geef je ruimte voor andere ideeën, maar ook pols je of je met elkaar op de goeie weg zit. Een soort meten en monitoren. Doe wel iets met de resultaten/opmerkingen;
 • Conflicten of verschil in aanpak terugbrengen naar de kernwaarden;
 • Hoe meer regels er zijn, hoe meer we vergeten wat het doel en kernwaarde ook al weer was. Handhaven doen we vaak niet. Wel wijzen op regels. Wel gedoe, geen waarden. Let daarbij op: mensen die vergaderen ok vinden zijn vaak ook mensen die graag dingen in regels vatten. Dat is niet per se wat de meerderheid wil, maar die zijn niet bij de vergaderingen. Hou rekening daarmee, want ze hebben wel een mening en een stem, ook al zijn ze niet op de vergadering.

Communicatie

 • Actief worden door iets te doen. Elkaar leren kennen bij een activiteit;
 • Persoonlijk communiceren;
 • Dat betekent dat ook in mails of Facebook > altijd proberen de persoonlijke toon te vinden. Niet een instantie of organisatie willen zijn, maar een buurvrouw/buurman;
 • Gesprek gesprek gesprek. Veel belangrijker dan regels;
 • Praten, maar vooral ook gewoon doen;
 • Feesten. Altijd iets vieren;
 • Koppel terug wat er goed gaat!
 • Meerdere kanalen toch belangrijk. Herhaling, én iedere ‘ontvanger’ is anders;
 • Mijn enthousiasme weerkaatst terug. En andersom.

SPACE-S excursie betrokkenheid bewonersActiviteiten

 • Niet zelf iets organiseren of helpen met organiseren, maar faciliteren dat andere bewoners kunnen organiseren;
 • Voor elke activiteit is wel een doelgroep. Soms maar klein, maar dat maakt niet uit;
 • Passie-avonden. Groot succes om elkaar te leren kennen, om iets kleins te doen, om talenten te ontdekken voor betrokkenheid;
 • Doen = verbinden;
 • Delegeren, ruimte geven. Talenten benutten;
 • Duidelijk verhaal en doel;
 • Inspireren en open staan. Altijd: ja, tenzij. Nooit: nee;
 • Kijken hoe anderen het doen;
 • Successen vasthouden en vieren;
 • Ideeën:
  o Workshop rondleiding geven;
  o Training zelfbeheer;
  o Cursus faciliterend leidinggeven.

Wonen

 • Voor veel mensen lastig om buren aan te spreken;
 • Diversiteit is een pre. Maar niet altijd makkelijk in aanspreken. Uiteindelijk gaat het om verbinding en gesprek. Daarna om oordeel. Dus idee bij overlast: eerst maar een kopje thee aanbieden, met elkaar in gesprek. Vaak verdwijnt de overlast dan al;
 • Welkomstcomité per blok?
 • Welkomstpakket voor nieuwe bewoners? Met iets leuks van elke Workspace;
 • Er zijn altijd wel een paar mensen met sociale gaven om conflicten op te lossen;
 • In Culemborg verplicht lidmaatschap;
 • In Amsterdam motivatiebrief om er te mogen wonen.

SPACE-S excursie betrokkenheid bewonersRelatie met gemeente en corporatie

 • Regie groenonderhoud bij bewoners;
 • Regie van conflicten bij bewoners;
 • Regie van toewijzing bij bewoners;
 • Regie van huurpenningen en inningen bij corporatie.

Schaal

 • Kleinere eenheden van ca. 30-50 units voor sociale verbinding van belang. Wat is de logische schaal en eenheid bij SPACE-S?
 • Intranet-marktplaats.

Vervolg

Op 6 maart is er een Collected. Daarin enkele leerpunten en vraagstukken van deze avond voor een grotere groep bewoners.

> Lees hier het verslag van de Collected.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *